Hosting E-commerce

HE20


 
129.95 zł
Corocznie

20GB SSD Dysk

bez limitu Transfer

bez limitu Konta email

bez limitu Konta FTP

bez limitu Bazy danych

Codzienny (28 dni) Backup

Tak SSL Let's Encrypt

Tak Apache + Nginx

Tak ochrona anty-DDoS

Tak Darmowa migracja

Tak Dostęp SSH

HE50


 
239.95 zł
Corocznie

50GB SSD Dysk

bez limitu Transfer

bez limitu Konta email

bez limitu Konta FTP

bez limitu Bazy danych

Codzienny (28 dni) Backup

Tak SSL Let's Encrypt

Tak Apache + Nginx

Tak ochrona anty-DDoS

Tak Darmowa migracja

Tak Dostęp SSH

HE100


 
399.95 zł
Corocznie

100GB SSD Dysk

bez limitu Transfer

bez limitu Konta email

bez limitu Konta FTP

bez limitu Bazy danych

Codzienny (28 dni) Backup

Tak SSL Let's Encrypt

Tak Apache + Nginx

Tak ochrona anty-DDoS

Tak Darmowa migracja

Tak Dostęp SSH